Regulamin sklepu XL-ka

Regulamin sklepu XL-ka

Regulamin sklepu internetowego XL-ka (obowiązujący po 01.02.2016 r.)

1 Postanowienia ogólne

1.1. Za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem internetowym www.xl-ka.pl prowadzona jest sprzedaż detaliczna odzieży damskiej w rozmiarach „plus size” i innych produktów rozumianych jako rzeczy ruchome, prezentowane w sklepie internetowym, które mogą być przedmiotem sprzedaży (np. bielizna modelująca, torebki, biżuteria). Dane działalności gospodarczej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej oraz dane do korespondencji: SIZEME, ul. Okrzei 7, 95-060 Brzeziny, NIP 833 136 46 45, adres poczty elektronicznej: sklep@xl-ka.pl, numer telefonu: +48 531 222 749.

Definicje:

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. W przypadku usługobiorcy, która korzysta lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – MARTYNA NASIŁOWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SIZEME wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: SIZEME, ul. Okrzei 7, 95-060 Brzeziny, NIP 833 136 46 45, adres poczty elektronicznej: sklep@xl-ka.pl, numer telefonu: +48 531 222 749.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.2. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zamówienia i zaznaczenie okienka potwierdza znajomość regulaminu sklepu oraz wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik oświadcza także, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności zawartą w regulaminie.

1.3. Każda osoba dokonując zakupów w Sklepie staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

1.4. Dokonywanie zakupów w Sklepie XL-ka (zwanym dalej Usługodawcą) wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

1.5. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.

1.6. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie.

1.7. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

1.8. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

1.9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

2 Zasady dokonywania zakupów

2.1. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies.

2.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

2.3. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

2.4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane:

a) Imię i nazwisko

b) Nazwa firmy (opcjonalnie)

c) Adres płatności

d) Adres wysyłki (jeśli jest inny, niż adres płatności)

e) Numer telefonu (potrzebny w procesie realizacji zamówienia, zwł. w przypadku wysyłki kurierskiej)

2.5. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

2.6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika:

a) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest w terminie jednego dnia od daty złożenia zamówienia przez Użytkownika.

b) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

2.7. Użytkownik i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

2.8. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:

a) płatność przy odbiorze – płatność za pobraniem,

b) przelew bankowy

na konto mBank o numerze: 

66 1140 2004 0000 3802 7677 5770

Do przelewów zagranicznych:

SWIFT:

BREXPLPWMBK

IBAN: PL 66 1140 2004 0000 3802 7677 5770

c) płatności internetowe za pośrednictwem systemu Przelewy24.

Zgodnie z możliwym wyborem klienta rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi, rozliczenia płatności są przeprowadzane za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – grupy Grupy DialCom24, prowadzącej system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczącej usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym – pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

2.9. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.10 Koszty dostawy na terenie Polski wynoszą:

– za pośrednictwem firmy kurierskiej – przedpłata – 14 zł

– za pośrednictwem Poczty Polskiej – przedpłata – 23 zł

– za pośrednictwem firmy kurierskiej za pobraniem – 15.90 zł

– za pośrednictwem paczkomatów InPost – przedpłata – 12 zł

W przypadku zamówień kilku sztuk towaru koszt przesyłki nie zmienia się tj. wynosi tyle samo co za 1 sztukę.

2.11 Koszty dostawy na terenie Unii Europejskiej wynoszą:

– za pośrednictwem DPD – przedpłata –  od 18 zł

Koszty wysyłki zagranicznej mogą ulegać zmianom zgodnie z aktualnymi cenami przewoźnika i różnią się od kosztów dostawy na terenie Polski.

Dla przesyłek na terenie Europy listy dostarczane są do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania.

Informację na temat przesyłki zagranicznej mogą Państwo znaleźć na stronie Poczty Polskiej.

2.12. Po zamówieniu towaru Klient otrzyma drogą mailową powiadomienie o złożeniu zamówienia oraz numer zamówienia.

2.13. Zamówienia realizowane są zazwyczaj w ciągu 3-4 dni roboczych.

2.14. Wraz z Produktem wysyłany jest dokument potwierdzający dokonanie zakupu – paragon bądź rachunek. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia dowodu sprzedaży.

– Imię i nazwisko/firmę,

– Adres zamieszkania/siedziby

– Numer NIP (w przypadku firm)

2.15. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

3. Odstąpienie od umowy

3.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów dostawy towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład pisemnie na adres sklepu lub za pomocą poczty elektronicznej na e-mail: sklep@xl-ka.pl.

3.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce Zwroty, wymiany, formularz zwrotu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.3. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Sklep internetowy XL-ka, ul. Okrzei 7, 95-060 Brzeziny.

3.4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od umowy, bezpośrednie koszty zwrotu produktu pokrywa Klient.

3.5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.

3.7. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 25.12.2014 r. konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

3.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

-o świadczenie usług, gdy przedsiębiorca w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci on prawo do odstąpienia od umowy;

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3.9. Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki zgodnie z najtańszym taryfikatorem w ciągu 14 dni. Zwrot ten nastąpi w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru.

4. Postępowanie reklamacyjne

4.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

4.2. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres sklep@xl-ka.pl, telefonicznie na numer telefonu 531 222 749 lub za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Sklep XL-ka, ul. Stefana Okrzei 7, 95-060 Brzeziny.

4.3. Dla ułatwienia składania reklamacji, sklep zamieszcza przykładowy Druk Reklamacyjny uwzględniający dane umożliwiające identyfikację transakcji. Korzystanie z zaproponowanego formularza jest fakultatywne.

4.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, login, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

4.5. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

5 Postanowienia końcowe

5.1 Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

5.2. Klient będący konsumentem posiada różne możliwości skorzystania możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na temat tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5.3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.xl-ka.pl oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.

5.4. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta użytkownika.

5.5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

5.6. Administrator strony www.xl-ka.pl zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej sklepu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją sklepu.

Do góry

Menu

Utwórz darmowe konto aby zapisać w ulubionych.

Zarejestruj